Συντάξεις Μαΐου 2016: Καταβάλλονται νωρίτερα λόγω Πάσχα


Νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου, λόγω των αργιών Πάσχα και Πρωτομαγιάς.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2016, σήμερα Παρασκευή 22 Απριλίου.

Με την Σύνταξη μηνός Μαΐου 2016 (κατάθεση την 22 Απριλίου 2016) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/09/2015

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 06/07/2015

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ πρωτόκολλα μέχρι 08/10/2015

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/10/2015

(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του άρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 30/06/2015

Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 30/08/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 10/08/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 15/11/2015

4) Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 15/11/2015

Η καταβολή των συντάξεων Μαΐου 2016 στα υπόλοιπα ταμεία

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016


0 σχόλια