Δημοφιλέστερα είδη graffiti

Τα κίνητρα των δημιουργών ποικίλουν. Η επιθυμία αισθητικής έκφρασης, η ψυχολογική ένταση, η προβολή μιας προσωπικής ταυτότητας, η πολιτική παρέμβαση, ο κοινωνικός σχολιασμός...

Pieces

Προέρχεται από το masterpieces και φανερώνει την τάση να αντιμετωπιστεί το graffiti ως έργο τέχνης.

3D graffiti

Ένας νέος τρόπος συνδέσμου της γνώσης των τεχνικών ζωγραφικής της Αναγέννησης μαζί με τις μοντέρνες.

Stencil

Το πιο διαδεδομένο στυλ graffiti. Απαιτεί σταθερό χέρι, επινοητικότητα, θάρρος και φαντασία.

Wildstyle

Περίπλοκη μορφή, όπου τα γράμματα συνδέονται κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολη την αποκωδικοποίηση τους.

Negativegraffiti

Το graffiti που είναι φτιαγμένο σαν να βλέπει κανείς το αρνητικό της αρχικής εικόνας.

Tag

Αποτελεί την υπογραφή του writer, το σήμα που δηλώνει ότι πέρασε από έναν τοίχο.