Δεν τα βρήκαν στο Mega για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου


Χωρίς απόφαση - για μια ακόμη φορά - ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ του Mega για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι, σύμφωνα με τις Τυπολογίες, διαπίστωσαν και πάλι πως διαφωνούν στο ζήτημα, ενώ στο μόνο που συμφώνησαν ήταν να ξανασυζητήσουν την επόμενη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έπεσε η ιδέα να ζητηθεί παράταση δύο μηνών από τις τράπεζες, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των αδειών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1.3.2016 έληξε η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15.118.950 ευρώ με την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μίας νέας μετοχής ανά δύο υφιστάμενες, όπως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.5.2015 .

Δεν αναλήφθηκαν 50.395.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 15.118.778,40 ευρώ (ποσοστό καλύψεως 0,001%). Ο τρόπος διαθέσεως των αδιάθετων μετοχών θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 13 Κ.Ν. 2190/192».


0 σχόλια