Απασχόληση στα JUMBO (Μάρτιος 2016)


Θέσεις:

 • Υπεύθυνοι Αποθήκης στα JUMBO
 • Πωλητές-Ταμίες-Αποθήκη στα JUMBO

1. Για τις θέσεις εργασίας ως Υπεύθυνοι Αποθήκης στα JUMBO:
Αρμοδιότητες:

 • Όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης
 • Την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την εξαγωγή τους
 • Απαιτήσεις:
 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου αποθήκης
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Παροχές:

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Επικοινωνία:
Αποστολή Βιογραφικού στο: corporate.e-jumbo.gr

2. Για τις θέσεις εργασίας ως Πωλητές – Ταμίες – Αποθήκη στα JUMBO:
Επικοινωνία:

 • Αποστολή Βιογραφικού στο: hr@jumbo.gr
 • Ή με fax στο: 210 48052420 σχόλια