66 θέσεις στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση


Ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για 66 θέσεις για Πρακτική Άσκηση 2016 στo εξωτερικό στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Πρακτική Άσκηση 2016 (Τομείς)

Οι θέσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:

Επιστήμες Μηχανικών (28 θέσεις)
Επιστήμη Πληροφορικής (7 θέσεις)
Οικονομικές Επιστήμες (29 θέσεις)
Επιστήμες Επικοινωνίας (7 θέσεις)
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Πολιτικές Επιστήμες (7 θέσεις)
Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
Επιστήμες Αθλητισμού (1 θέση)
Τέχνες (1 θέση)
Επιστήμες Διοίκησης (8 θέσεις)
Ευρωπαϊκές Επιστήμες (1 θέση)


0 σχόλια