Αχαΐα: Ούτε τα καφέ δεν άντεξαν - Περισσότερα λουκέτα και σ' αυτόν τον τομέα


Ένας πολύ καθαρός καθρέφτης για τη μεταβολή που φέρνουν τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα της χώρας και της τσέπης καθενός από μας αποτελεί η αγορά. Η επιχειρηματικότητα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τις εγγραφές και τις διαγραφές επιχειρήσεων από το 2011 μέχρι τον Μάιο του 2016 έχει μεταβληθεί ανάλογα με την γενικότερη και ειδικότερη οικονομική πορεία των καταναλωτών.

Το 2011 χρονιά κατά την οποία η κρίση είναι εμφανής πια, παρατηρεί ότι οι επιχειρήσεις της μεταποίησης και του εμπορίου είναι οι πρώτες που δέχονται πλήγμα και φυσικά οι διαγραφές υπερτερούν των εγγραφών, τα λουκέτα δηλαδή είναι περισσότερα των επιχειρήσεων που ξεκινούν να λειτουργούν. Και συγκεκριμένα:

Το 2011 οι εγγραφές επιχειρήσεων μεταποίησης ήταν 203 και οι διαγραφές 376, στον τομέα του εμπορίου , την ίδια χρονιά , άνοιξαν 569 επιχειρήσεις κι έκλεισαν 639. Η μόνη διαφοροποίηση είναι αυτή στον τομέα των υπηρεσιών , που μεταφράζεται συχνότερα σε μικρές συνήθως επιχειρήσεις καφέ και φαγητού, όπου το 2011 οι εγγραφές είναι 777 και οι διαγραφές 699.

Το 2012 η πορεία στη βάση της, ως προς το αρνητικό και θετικό πρόσημο, στις εγγραφές – διαγραφές είναι ίδια. Πάλι στον τομέα των υπηρεσιών άνοιξαν περισσότερες επιχειρήσεις απ΄όσες έκλεισαν.

Συγκεκριμένα, το 2012 οι εγγραφές στη μεταποίηση ήταν 244 και οι διαγραφές 346, στο εμπόριο άνοιξαν 558 επιχειρήσεις κι έκλεισαν 589, και στις υπηρεσίες άνοιξαν 773 κι έκλεισαν 725.

Το 2013 στη μεταποίηση το Επιμελητήριο κατέγραψε 181 εγγραφές και 338 διαγραφές, στο εμπόριο 515 εγγραφές και 546 εγγραφές και στις υπηρεσίες 754 εγγραφές και 713 διαγραφές.

Η πρώτη μεταβολή στον τομέα των υπηρεσιών καταγράφεται το 2014 όπου υπάρχει ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών, οι οποίες ανέρχονται σε 713, ενώ πέρυσι το 2015 «κεφάλι» πήραν και σε αυτό τον τομέα , οι διαγραφές.Άνοιξαν 567 επιχειρήσεις κι έκλεισαν 587.

Συνολικά το 2011 στην Αχαΐα, άνοιξαν 1549 επιχειρήσεις κι έκλεισαν 1714, το 2012 άνοιξαν 1575 κι έκλεισαν 1660, το 2013 άνοιξαν 1449 κι έκλεισαν 1579, το 2014 υπήρξαν 1233 εγγραφές και 1619 διαγραφές, το 2015 άνοιξαν λιγότερες επιχειρήσεις από όλα τα προηγούμενα χρόνια, 961 σύνολο κι έκλεισαν 1297.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2016 άνοιξαν 39 επιχειρήσεις στη μεταποίηση κι έκλεισαν 85, στο εμπόριο άνοιξαν 121 κι έκλεισαν 165 και στον τομέα των υπηρεσιών άνοιξαν 179 κι έκλεισαν 188.Συνολικά΄είχαμε από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2016 339 εγγραφές και 438 διαγραφές.

Από το 2011 έως τον φετινό Μάιο συνολικά οι εγγραφές στο Επιμελητήριο Αχαΐας είναι 7106 και οι διαγραφές 8325.

Όπως επισημαίνει στο thebest o Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θανάσης Κούστας τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της μεταποίησης που είναι ο παραγωγικός (βιοτεχνία, βιομηχανία), έχει δεχτεί το πρώτο και μεγαλύτερο πλήγμα και συνολικά τα παραπάνω δεδομένα αποτυπώνουν τον αρνητικό κύκλο της οικονομίας στην περιοχή. Επισημαίνει την ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές στην οικονομία και να στραφούν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής οικονομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ΣΥΝΟΛΟ
έως 30/5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
203
244
181
130
93
39
890
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
569
558
515
390
301
121
2454
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
777
773
753
713
567
179
3762
1549
1575
1449
1233
961
339
7106
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ΣΥΝΟΛΟ
έως 30/5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
376
346
338
295
230
85
1670
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
639
589
546
611
480
165
3030
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
699
725
713
713
587
188
3625
1714
1660
1597
1619
1297
438
8325
0 σχόλια