Είσαι μέτοχος σε ΑΕ; Δες τι μπορεί να σου κάνει το ασφαλιστικό ταμείο


Φωτιά στους μετόχους επιχειρήσεων με ποσοστό άνω του 10%, πλην εισηγμένων στο χρηματιστήριο, βάζει το άρθρο 53 του νέου νόμου που βρίσκεται στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της βουλής.

Με το νέο νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση όχι μόνο δεν καταργείται το 10% για την αλληλέγγυα ευθύνη των μετόχων αλλά δίνει το δικαίωμα και στους εργαζόμενους να εγείρουν απαιτήσεις για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ακόμα και δύο χρόνια πριν την ψήφιση του νόμου.

Πέρσι στα τέλη Μαρτίου ο τότε αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Στρατούλης προχώρησε σε νομοτεχνική βελτίωση σε ότι αφορά το σκέλος της συνυπευθυνότητας των μελών των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων για κάθε οφειλή, εξαιρώντας τα, ικανοποιώντας έτσι εν μέρη τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ωστόσο διατήρησε την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη των εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10%. Αν και η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί στους επιχειρηματίες ότι θα αποσυρθεί όλο το άρθρο γιατί αντιβαίνει στις γενικές διατάξεις περί ΑΕ και ΕΠΕ, με το νέο νόμο όχι μόνο δεν κατήργησε τη διάταξη, αλλά αντίθετα πορόσθεσε επιπλέον υποχρεώσεις.

Τι προβλέπει το άρθρο 53

«Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους εργαζομένους του, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο..»

Πηγή: Εφημερίδα Παραπολιτικά

0 σχόλια