Θέση εργασίας "Γραμματέας Πωλήσεων" στην Πάτρα


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco , για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών με έδρα στην Πάτρα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γραμματέας Πωλήσεων (Πάτρα) (κωδικός θέσης: 722/59580)

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτηση πελατών
 • Κρατήσεις εισιτηρίων/ξενοδοχείων για λογαριασμό των πωλητών
 • Διαχείριση εξοδολογίων
 • Back office υποστήριξη των πωλητών της εταιρίας
 • Προετοιμασία στατιστικών αναλύσεων και αναφορών πωλήσεων
 • Δημιουργία παρουσιάσεων
 • Καταχωρίσεις δεδομένων σε ERP

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Κολλεγίου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Εξοικείωση με χρήση ERP
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (ιδίως Excel)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα διαχείρισης και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ] , μέσω fax στον αριθμό 210 6180376 ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


0 σχόλια