«Στέκονται ξανά στα πόδια τους» τα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος


Άλλο ένα σημαντικό βήμα για την εξυγίανσή τους έκαναν τα σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος». Ύστερα από τη συνεργασία με την «Σκλαβενίτης», η αλυσίδα ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Όπως έγινε γνωστό, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την επιστροφή του ομίλου στην ανάπτυξη και αφορά στην παροχή χρηματοδότησης αλλά και την αναδιάρθρωση των δανείων της.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μία άμεσα και μία εντός το πολύ τριών μηνών, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την «Σκλαβενίτης» για την από κοινού δημιουργία νέας εταιρείας (θυγατρικής των δύο εταιρειών κατά 50% έκαστη), που θα λειτουργήσει και θα αναπτύξει το δίκτυο των 33 υπερμάρκετ, σύμφωνα με την Ημερησία.

Η εν λόγω χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τη συμφωνία με την «Σκλαβενίτης», αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας με ποσό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα αναδιαρθρωθεί και ο συνολικός υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα με το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα παραπάνω αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης του τραπεζικού συστήματος προς την εταιρεία και τη νέα διοίκησή της, η οποία από το τέλος του 2015 κινείται αποφασιστικά για την εξυγίανση και την αναδιοργάνωσή της.

Η εταιρεία τονίζει ακόμη ότι η χρηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου που έχει καταρτιστεί και θα επιτρέψει, σε πρώτη προτεραιότητα, την αποκατάσταση των σχέσεων με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Να σημειωθεί πως αρκετοί προμηθευτές έχουν σταματήσει να τροφοδοτούν τα καταστήματα της «Μαρινόπουλος», με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα ράφια της και να χάνεται σημαντικό μέρος των πωλήσεων. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συνεταιριστική ΕΒΟΛ, η οποία διέκοψε τη συνεργασία και επανατοποθέτησε τα προϊόντα στα ράφια της αλυσίδας, μόνο μετά την πλήρη εξόφλησή της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Μαρινόπουλος υπέγραψε συμφωνία με τον Σκλαβενίτη για τη δημιουργία νέας κοινής αμιγώς ελληνικής εταιρείας, με σκοπό τη λειτουργία και ανάπτυξη hypermarkets σε όλη την Ελλάδα.


0 σχόλια