ΕΣΠΑ: Μοιράζει 220 εκατ. σε επιχειρήσεις - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης


Σειρά για την έναρξη υποβολής προτάσεων προς ενίσχυση παίρνουν τα υπόλοιπα τρία από τα τέσσερα πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η διαδικασία ξεκίνησε για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και σταδιακά μέχρι και τις 7 Απριλίου ανοίγουν οι πύλες υποβολής των αιτήσεων για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», την «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και την «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Τα τρία αυτά προγράμματα είναι συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ και συνοπτικά έχουν ως εξής:

  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός: 72 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 100%: Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 60.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: έως 27/4/2016

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΣΠΑ: Μοιράζει 220 εκατ. σε επιχειρήσεις - Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης
Προϋπολογισμός: 78 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού: Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 7/4-20/5/2016

  • Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ
Επιδοτήσεις 40% με προσαύξηση 10% για πρόσληψη προσωπικού: Για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ
Προθεσμίες υποβολής προτάσεων: 29/3-17/5/2016 Η «ΗτΣ» παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δράσεις:

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης «νεοφυής επιχειρηματικότητα»;

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ποιους δικαιούχους αφορά το πρόγραμμα;

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016). Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε στις 17 του μηνός και τελειώνει στις 27 Απριλίου του 2016.


Υπάρχει περιορισμός με βάση το εισόδημα για τους εν δυνάμει δικαιούχους;

Δεν υπάρχει περιορισμός στο εισόδημα.

Μπορεί η εταιρεία που θα συσταθεί να αποτελείται και από άνεργους και από επιχειρηματίες;

Ναι, εφόσον όλοι οι εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πρόσκληση της Δράσης

Δείτε όλες τις προϋποθέσεις εδώ

Του Χρήστου Κολώνα

0 σχόλια