Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε χιλιάδες κατόχους διδακτορικού - Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα


Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας προσφέρει σε χιλιάδες κατόχους διδακτορικού η πολιτεία μέσω ειδικού προγράμματος που υλοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πρόγραμμα, που θα καλύψει ταυτόχρονα και τα κενά που υπάρχουν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών με 103 θέσεις καθώς και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα με 82 διαθέσιμες θέσεις.

Πιο αναλυτικά, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να καταθέσουν προτάσεις (Τεχνικά Δελτία) για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας κατόχων διδακτορικού».

Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από 1.861 κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το πρώτο "κύμα" και θ' ακολουθήσουν και άλλα με τον συνολικό αριθμό να προσεγγίζει τις 4.000.

Στα πλαίσια της δράσης, τα Ιδρύματα καλούν τους κατόχους διδακτορικού να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένα μαθήματα που επιλέγουν τα Τμήματα.

Η πρόσκληση δύναται να αφορά μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό). Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων κορμού (υποχρεωτικά) ή για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ή συμβασιούχου διδάσκοντα (Π.Δ. 407/80) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και/ή δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος και η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ) ανέρχεται σε 2.987,04€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή περίπου 2.004,0€/εξάμηνο «καθαρά». Επιπρόσθετα, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης του ωφελούμενου, μέχρι του ποσού των 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο, στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από την έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.

Σε δηλώσεις της για το θέμα η Αχαιή Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής: «Η πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για υποβολή πρότασης έργου με θέμα “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας” που αφορά σε 1.861 νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού έρχεται σε συνέχεια της πίστωσης 500 θέσεων μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ.

Το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των ΑΕΙ και της κοινωνίας για στελέχωση των Ιδρυμάτων με νέους επιστήμονες, λόγω των μεγάλων κενών που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις αποχωρήσεις καθηγητών και τη φραγή στις προσλήψεις.

Η αναζωογόνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιστήμονες υψηλών γνώσεων και ικανοτήτων είναι η ελάχιστη συνεισφορά στην ανάγκη για παραγωγή νέας γνώσης και αποτροπή της εκροής του πλέον καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας».

Κάθε ίδρυμα δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των θέσεων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η κατανομή των θέσεων στα επιμέρους Τμήματα του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος.

Ίδρυμα
Θέσεις ανά έτος
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
142
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
39
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
9
Πανεπιστήμιο Πειραιά
39
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
34
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
26
Πάντειο Πανεπιστήμιο
39
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
17
ΑΣΠΑΙΤΕ
17
ΤΕΙ Αθήνας
116
ΤΕΙ Πειραιά
39
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
26
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
47
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
39
ΤΕΙ Πελοποννήσου
26
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
69
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
26
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
22
Πανεπιστήμιο Κρήτης
69
Πολυτεχνείο Κρήτης
22
ΤΕΙ Κρήτης
65
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
77
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
39
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
176
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
34
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
82
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
34
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
65
ΤΕΙ Ηπείρου
34
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
77
ΤΕΙ Θεσσαλίας
65
Πανεπιστήμιο Πατρών
103
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
82
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
65
ΣΥΝΟΛΟ
1.861

0 σχόλια