Θέση εργασίας στο Leroy Merlin


Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(RDRH_01_2016)

Ο ρόλος:

o Σχεδιάζετε, παρακολουθείτε και υλοποιείτε τα πλάνα ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης της εταιρείας μας
o Συμβάλετε στη δημιουργία Στρατηγικής Ανάπτυξης & Talent management
o Φροντίζετε για τον προγραμματισμό και υλοποίηση των πλάνων ανάπτυξης στα καταστήματα και στα κεντρικά
o Σχεδιάζετε και υλοποιείτε τα πλάνα ενσωμάτωσης των στελεχών στο νέο ρόλο τους μετά από εσωτερική προαγωγή
o Αναλύετε τα reports των εργασιακών συμπεριφορών, βγάζετε συμπεράσματα και προτείνετε πλάνα δράσης
o Οργανώνετε τα ετήσια Development days (ατζέντα, reporting με ποιοτική ανάλυση)
o Οργανώνετε τα Development centers (ατζέντα, επιλογή αξιολογητών και ασκήσεων) και αναλύετε τα αποτελέσματα τους

Το προφίλ:

o Πτυχίο ΑΕΙ
o Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε τμήμα Training & Development
o Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
o Γνώση Γαλλικών (επιθυμητή)
o Πολύ καλή γνώση Η/Υ


Εργασιακές Συμπεριφορές:

o Καθοδήγηση και Ανάπτυξη Ανθρώπων
o Πειθώ και Επιρροή
o Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
o Επικοινωνία
o Προσαρμοστικότητα
o Ομαδικότητα

Αποστολή Βιογραφικού εδώ


0 σχόλια