Θέση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της Zara


Η Inditex με χιλιάδες κατάστημα σε όλο τον κόσμο αποτελεί ένα πολύ δυναμικό Όμιλο στο χώρο της μόδας και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από 7 αλυσίδες.Αναζητάμε υποψήφιους για

SENIOR ACCOUNTANT ATHINA, ATTIKI – GREECE

Προσόντα

1)Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε λογιστήριο. Η προϋπηρεσία σε δυναμικό περιβάλλον πολυεθνικής εταιρείας θεωρείται επιθυμητό προσόν

2)Γνώσεις σε IFRS

3)Άριστες γνώσεις MS Office, ιδιαίτερα Excel

4)Εμπειρία σε διαχείριση Λογιστικών Προγραμμάτων

5)Άριστες αναλυτικές ικανότητες

6)Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητεςαγγ

7)Ικανότητα γρήγορης μάθησης και ευελιξίας

8)Άριστες οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση χρόνου

Στην Inditex πιστεύουμε στους ανθρώπους. Η επιτυχία μας βασίζεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας και δίνουμε τις καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Η Inditex αναζητά για το τμήμα Λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα Senior Accountant. Έλα να δουλέψεις μαζί μας!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ


0 σχόλια