Προσλήψεις στην H&M


Η εταιρεία H&M θα προβεί σε προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης σε Αθήνα και Κόρινθο.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

  1. PR Officer πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα
  2. Διευθυντής Καταστήματος πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα
  3. Σύμβουλος Πωλήσεων μερικής απασχόλησης στην Κόρινθο
  4. Διευθυντής καταστήματος πλήρους απασχόλησης στην Κόρινθο
  5. Διακοσμητής πλήρους απασχόλησης στην Κόρινθο
  6. Υπεύθυνος Τμήματος πλήρους απασχόλησης στην Κόρινθο


0 σχόλια