Πόσες επιχειρήσεις που μπήκαν στο άρθρο 99 από το 2012 μέχρι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα


Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 1.940 επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας του άρθρου 99, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς και της γ.γ. Εμπορίου και Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία, μετά από ερώτημα του βουλευτή της Ν.Δ. Λ. Αυγενάκη, από τις επιχειρήσεις αυτές:

534 πτώχευσαν

783 γύρισαν σε ενεργές

513 διεγράφησαν

54 παρέμειναν σε καθεστώς συνδιαλλαγής

51 σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης

Για πέντε εταιρείες δεν προσδιορίζεται αποτέλεσμα

Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρει ότι όσα στοιχεία αφορούν στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ, αποτελούν δευτερογενή πληροφόρηση για την ΥΓΕΜΗ., καθώς προέρχεται από τα Μητρώα Πτωχεύσεων που τηρούνται στις κατά τόπους Γραμματείες των Πρωτοδικείων. Οι εν λόγω Γραμματείες υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις ΥΓΕΜΗ. οι οποίες θα πρέπει να τις καταχωρίζουν αυτεπάγγελτα στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

Η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο βαθμό έχουν ανταποκριθεί έως σήμερα οι Γραμματείες των Πρωτοδικείων στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99, όπως αυτός προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. να μην μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα σχετικά δεδομένα δεν αποτελούν πρωτογενή πληροφόρηση για το ΓΕΜΗ, τυχόν επεξεργασία αυτών δεν μπορεί να δώσει ασφαλή συμπεράσματα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην απάντησή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί συνολικά ασφαλές συμπέρασμα, καθώς στα μεγάλα Πρωτοδικεία η πλήρης συγκέντρωση των αιτούμενων στοιχείων απαιτεί χρόνο ενώ ο τρόπος καταγραφής στα υπόλοιπα διαφέρει.

Επειδή από τα μέχρι τώρα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη από το σύνολο των 63 Πρωτοδικείων δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα ως προς την εξέλιξη της πορείας των αιτήσεων που κατατέθηκαν από εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για εξυγίανση και υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής, παραθέτουμε -ανά Πρωτοδικείο- μόνο το αριθμητικό σύνολο των εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων που υπέβαλαν την εν λόγω αίτηση από την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007, ήτοι 1.803 επιχειρήσεις:

Πρωτοδικείο Αγρινίου 22

Πρωτοδικείο Αθηνών 1024

Πρωτοδικείο Αιγίου 8

Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 6

Πρωτοδικείο Αμαλιάδας 3

Πρωτοδικείο Άμφισσας 1

Πρωτοδικείο Άρτας 19

Πρωτοδικείο Βέροιας 16

Πρωτοδικείο Βόλου 3

Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 5

Πρωτοδικείο Γρεβενών 3

Πρωτοδικείο Δράμας 10

Πρωτοδικείο Έδεσσας 4

Πρωτοδικείο Ζακύνθου 5

Πρωτοδικείο Ηλείας 4

Πρωτοδικείο Ηρακλείου 54

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 224

Πρωτοδικείο Θήβας 15

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 8

Πρωτοδικείο Καβάλας 17

Πρωτοδικείο Καλαμάτας 2

Πρωτοδικείο Καρδίτσας 7

Πρωτοδικείο Καστοριάς 2

Πρωτοδικείο Κατερίνης 9

Πρωτοδικείο Κέρκυρας 9

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 6

Πρωτοδικείο Κιλκίς 14

Πρωτοδικείο Κοζάνης δ

Πρωτοδικείο Κορίνθου 6

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 12

Πρωτοδικείο Κω 1

Πρωτοδικείο Λάρισας 15

Πρωτοδικείο Λασηθίου 11

Πρωτοδικείο Λιβαδειάς 3

Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 6

Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 5

Πρωτοδικείο Ναυπλίου 7

Πρωτοδικείο Ξάνθης 5

Πρωτοδικείο Πειραιά 48

Πρωτοδικείο Πατρών 59

Πρωτοδικείο Πρέβεζας 3

Πρωτοδικείο Ρεθύμνης 3

Πρωτοδικείο Ροδόπης 2

Πρωτοδικείο Ρόδου 51

Πρωτοδικείο Σερρών 2

Πρωτοδικείο Σύρου 3

Πρωτοδικείο Τρικάλων 13

Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1

Πρωτοδικείο Φλώρινας 2

Πρωτοδικείο Χαλκίδας 11

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 6

Πρωτοδικείο Χανίων 10

Πρωτοδικείο Χίου 2


0 σχόλια