Ποιος είναι ο νέος περιφερειακός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ.


Την 17-2-2016, ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, ο Υποστράτηγος Φώτιος ΤΣΟΛΚΑΣ του Αναστασίου.

•Γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

•Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής το έτος 1984, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1989.

•Μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή υπηρέτησε σε μάχιμες και νευραλγικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Δυτική Ελλάδα.

•Με το βαθμό του Ταξιάρχου, υπηρέτησε ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας.

•Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

•Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.

•Είναι απόφοιτος της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

•Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές.

•Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.

•Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη και ένα γιό.


0 σχόλια