Παίξτε το Δυσκολότερο Παιχνίδι του Κόσμου


Προσπαθήστε να περάσετε το κομμάτι σας στην άλλη πλευρά της πίστας χωρίς να ακουμπήσετε κανένα εμπόδιο!Μερικές φορές πρέπει να πάρετε ένα κίτρινο κλειδί.Είστε αυτός που θα τερματήσει το παιχνίδι και θα φτάσει στο Τοπ 100;

Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινήσετε το κομμάτι σας.

0 σχόλια