Μεγάλη εκδοτική επιχείρηση εκτός Χρηματιστηρίου


Τη διαγραφή των μετοχών οκτώ εταιρειών αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και οι τράπεζες «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Οι υπόλοιπες εταιρείες είναι: «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.», «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε.», «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης. «ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» η οποία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.

Η ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών θα είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσης, το Χ.Α αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των μετοχών της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε».

Οι μετοχές της εταιρείας από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2016 θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


0 σχόλια