Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Creta Farm


Η Creta Farm ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις Εργασίας:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, (κωδ. θέσης ΑΝ_0116), με έδρα το Κρυονέρι.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Group CFO του ομίλου. Τα κύρια καθήκοντά του είναι η παρακολούθηση καταρτισμένων αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, ο συντονισμός ενεργειών προετοιμασίας, σύνταξης και εκπόνησης σχετικών μελετών, υποβολή φακέλων.

Βασικές αρμοδιότητες:


 • Παρακολούθηση προκηρύξεων που σχετίζονται με επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Συντονισμός της παρουσίασης των προγραμμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά έργα της εταιρείας, στους αρμοδίους διευθυντές.
 • Κατάρτιση αναλόγων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, διαχείριση και συντονισμός επικοινωνίας με φορείς και δημοσίους οργανισμούς, συλλογή δεδομένων και στοιχείων για την προετοιμασία φακέλου .
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου προγραμμάτων καθώς και υποβολή της μελέτης απόδοσης της επένδυσης
 • Παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα & Διευθύνσεις για την εμπρόθεσμη και ακριβή ολοκλήρωση του φακέλου.

Απαραίτητα Προσόντα:


 • Πανεπιστημιακός Τίτλος AEI /TEI Οικονομικής/Χρηματοοοικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης ή MBA (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 5 έτη, σε κατάρτιση και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλωσσάς (γραπτή και προφορική επικοινωνία).
 • Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office.

IT Support Coordinator (CODE: ITSC_0116)

Κύριες αρμοδιότητες:


 • Επίλυση τεχνικών θεμάτων και υποστήριξη εταιρικού δικτύου & τελικών χρηστών.
 • Υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας.
 • Παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων τεχνολογίας.
 • Υποστήριξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακών λύσεων, λογισμικού, εφαρμογών, patches κλπ.
 • Επίβλεψη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής 24/7 .
 • Διατήρηση και εξασφάλιση της ασφάλειας και συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακών λύσεων και εφαρμογών, καθώς και διαχείριση των δικτύων υπολογιστών.

Απαραίτητα Προσόντα :


 • Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής Κατεύθυνσης, Επικοινωνίας και Δικτύων H/Y.
 • Τουλάχιστον 3 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία .
 • Εμπειρία σε διάγνωση και επίλυση συμβάντων
 • Άριστη γνώση πλατφόρμας Android / IOS
 • Άριστη γνώση τεχνολογιών System Center , Exchange Server , MDM etc.
 • Άριστη γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού προγράμματος SAP

Demand Planner (Code : DP_0116)

Responsibilities include:


 • Designing and generating weekly and monthly statistical forecast reports.
 • Continuously improving forecasting techniques, method, and approach.
 • Relating and measuring the impact of forecast accuracy.
 • Evolving and maintaining documentation and standard operating procedures for demand planning processes and systems.
 • Conduct current and future forecasting analysis, insuring forecasting processes and methods are followed.
 • Assemble and analyze all data pertinent to creating the sales forecast (historical sales, market trends, seasonality, promotions, and eventually tier 1 account POS and inventory levels).
 • Establish and utilize best methods (statistical models and software tools) in creating forecasts and respective inventory targets.
 • Make recommended adjustments to forecast and inventory targets based on changes in demand and market trends.
 • Lead forecast and inventory planning meetings with Marketing Managers, reviewing recommended sales forecasts and inventory goals (emphasis on brand transitions, new product introduction, and promotions).
 • Manage inventory targets (including safety stock levels) that are approved by management.
 • Prepare, report, and communicate forecast and inventory measurements to management (forecast accuracy, inventory plan vs. targets).
 • Monitor SKU levels and recommend SKU rationalization initiatives in the future
 • Proactively facilitating, re-engineering, best practices & consensus between functional experts (Demand Planning, Inventory Planning, Purchasing, Sales & Marketing, Operations, Finance, and IT)

Candidates Profile


 • University degree in Business administration or related discipline preferably at post graduate level.
 • 3-5 years of relevant experience, ideally within the FMCG industry.
 • Background in master scheduling, forecasting, procurement and planning.
 • Strong knowledge of demand planning process within Consumer Packaged Goods Industry
 • Experience using PeopleSoft/JDE(preferred) or other ERP statistical software packages
 • Knowledge of demand management/forecasting tools, forecasting processes in sales, marketing operations, finance, manufacturing and supply chain issues
 • SAP key user abilities and experience in implementation
 • Experience with DRP/MRP functionality
 • Desired Characteristics
 • Strong analytical abilities
 • Good communication and Team building skills
 • Detail oriented
 • Extreme accuracy
 • Extensive spreadsheet analysis and strong mathematical abilities

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ


0 σχόλια